Vinaora Nivo Slider

Pilotażowe wdrażanie

Projekt "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubu Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na podstawie umowy nr U/0052/2012/P z dnia 20 września 2012 roku w ramach Projektu 1.18 "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany termin realizacji projektu: październik 2012 - listopad 2013.

Działania projektowe skierowane są do osób pozostających bez pracy, czyli osób w wieku aktywności zawodowej, zdolnych ze względu na stan zdrowia do podjęcia i wykonywania szeroko rozumianego zatrudnienia, ale nie zatrudnionych i nie świadczących żadnej innej pracy w formie uznawanej za zatrudnienie.

Cel główny instytucji pomocy społecznej w działaniach na rzecz osób pozostających bez pracy to wzmocnienie oraz stworzenie warunków sprzyjających odzyskaniu zdolności do funkcjonowania tych osób na rynku pracy poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych i zawodowych.

Działania projektowe koncentrują się na pracy socjalnej na rzecz osób pozostających bez pracy w celu:

  • zmiany postawy wobec własnego bezrobocia,
  • zdobycia zdolności adaptacyjnych w środowisku pracy i sąsiedzkim,
  • wzrostu umiejętności zawodowych i interpersonalnych,
  • rozwoju aspiracji i zdefiniowania planów życiowych,
  • poprawy funkcjonowania psychospołecznego, w tym wzrostu samooceny,
  • samodzielności w rozwiązywaniu problemów,
  • wzrostu odpowiedzialności za własne życie.

Osoby pozostające bez pracy otrzymają wszechstronną pomoc pracowników socjalnych oraz - w miarę potrzeb - wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne itp.

Osoby pozostające bez pracy zapraszamy do kontaktowania się z pracownikiem ds. informacji 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
ul. Okopowa 15 pokój 37 (parter) tel. 94 35 52 394 
w godzinach 7.30 - 15.30.

 

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539