Radcy Prawni

Bezpośredni nadzór Dyrektor Grażyna Foszcz-Mirecka

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
Radca prawny Maciej Dziurko tel.: 94 35 52 326 pokój nr 115
Radca prawny Szymon Polak tel.: 94 35 52 330 pokój nr 16