Dział Usług Opiekuńczych

Bezpośredni nadzór Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Społecznej Danuta Majchrzak

Stanowisko Imię i nazwisko Numer telefonu Pokój
Kierownik Działu Usług
​Opiekuńczych
Iwona Święcicka 94 35 52 329 pokój 112 - 113
Inspektor ds. Rozliczeń  Irena Walczak 94 35 52 329​ pokój 112 - 113​

Zakres zadań:

Dział Usług Opiekuńczych zajmuje się świadczeniem usług w domu chorego na podstawie decyzji adm. wydanej przez Dyrektora MOPS, w wymiarze godzinowym ustalonym indywidualnie dla każdego podopiecznego przy uwzględnieniu szeregu czynników takich jak: sytuacja zdrowotna, rodzinna, warunki mieszkaniowe itp.

Problematykę usług opiekuńczych reguluje: