Vinaora Nivo Slider

Sezam

Bezpośredni nadzór Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Społecznej Danuta Majchrzak

DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ SEZAM

MAGAZYN ŻYWNOŚCI

ul. Unii Lubelskiej 35 | 78-100 Kołobrzeg | tel.: 94 35 203 13
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00
Pracownicy magazynu: Róża WięcławskaEwa Sadowska

MAGAZYN RZECZY UŻYWANYCH

ul. Unii Lubelskiej 35 | 78-100 Kołobrzeg | tel.: 94 35 203 13
od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 13.00
Pracownik magazynu: Róża WięcławskaEwa Sadowska
 


Celem magazynu Sezam jest pozyskiwanie, gromadzenie i dystrybucja rezerw żywności, która jest przekazywana osobom i rodzinom, dotkniętym objawami niedożywienia i głodu, a w szczególności rodzinom wielodzietnym, niepełnym, osobom niepełnosprawnym, samotnym i bezdomnym. Kwalifikowaniem osób do odbioru żywności z magazynu zajmują się pracownicy socjalni ośrodka. Pracownicy magazynu od 1 dnia do 25 każdego miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00 na podstawie imiennych list wydają artykuły żywnościowe. W zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych ośrodek współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem. Żywność do magazynu dostarczana jest w ramach unijnego programu PEAD. W 2007 rok ośrodek otrzymał 145.618 ton artykułów żywnościowych z przeznaczeniem dla najuboższej ludności naszego miasta. Na przestrzeni całego roku z pomocy żywnościowej korzysta około 1.200 rodzin. W magazynie Sezam w okresie jesienno-zimowym, od listopada do kwietnia następnego roku prowadzone jest dożywianie grupy osób bezdomnych z problemem alkoholowym przebywających na terenie miasta. Dożywianie w postaci treściwej zupy z porcja chleba odbywa się codziennie w godz. od 13.00 do 15.00. Posiłki finansowane są z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Magazyn rzeczy używanych

Celem magazynu jest pozyskiwanie od społeczności lokalnej odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego oraz ich dystrybucja. Odzież i sprzęt gospodarstwa domowego przekazywana jest osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej. Odzież i sprzęt gospodarstwa domowego przekazywać można do magazynu odzieżowego codziennie w godzinach od 10.00 do 14.00.

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539