Vinaora Nivo Slider

Dział Organizacji i Kadr

Bezpośredni nadzór Dyrektor Grażyna Foszcz-Mirecka

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
 Inspektor
ds. Kadr
Dorota Nowikowska tel.: 94 35 52 336
fax: 94 35 52 338
pokój nr 125
Podinspektor
ds. sekretariatu
Joanna Rabiej-Rybak tel.: 94 35 52 300
fax: 94 35 52 338
pokój nr 116
Inspektor
ds. kancelarii
Aleksandra Kowalczyk tel.: 94 35 52 300
fax: 94 35 52 338
pokój nr 116
Inspektor
ds. administracyjno -
gospodarczych
Tomasz Jezierski tel.: 94 3552 392
fax: 94 35 52 338
pokój nr 118
Pracownik
ds. gospodarczych

Stanisława Sadowska
Maria Malczewska
Marzanna Ciesielska

- -
Inspektor ds. BHP Tomasz Adamiak tel.: 94 3552 392
fax: 94 35 52 338
pokój nr 118
Konserwator Jan Maksymowicz - -

Zakres obowiązków:

Do zadań Działu należy prowadzenie wszystkich spraw związanych z obsługą kadrową, organizacyjną, kancelaryjną i gospodarczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539