Vinaora Nivo Slider

Dział Finansowo Księgowy

Bezpośredni nadzór Główny Księgowy Danuta Meresińska

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
Główny Księgowy Danuta Meresińska tel. 94 35 52 327 pokój nr 114
Zastępca
głównego księgowego
Małgorzata Jakubowska tel. 94 35 52 334 pokój nr 122
Starszy inspektor
ds. finansowych
Wanda Błaszczyk tel. 94 35 52 334 pokój nr 122
Starszy inspektor
ds. księgowości
Krystyna Derdziak tel. 94 35 52 334 pokój nr 122
Starszy inspektor ds. Płac Agnieszka Sadowska tel. 94 35 52 335 pokój nr 121
Podinspektor ds. płac (umowa na zastępstwo) Beata Kamala tel. 94 35 52 335 pokój nr 121
Podinspektor ds. księgowości Kamila Burzych tel. 94 35 52 335 pokój nr 121
Kasjer Grażyna Nieszwiec tel. 94 35 52 323 parter, kasa 1
Kasjer Magdalena Kopeć tel. 94 35 52 324 parter, kasa 2 

Zakres zadań

  • Prowadzenie rachunkowości MOPS
  • Kontrola dokumentów finansowo - księgowych
  • Sporządzanie list płac pracownikom, osobom wykonującym usługi na umowy zlecenia
  • Sporządzanie dokumentacji dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
  • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym wypłaty gotówkowe w kasie
  • Sprawozdawczość oraz inne sprawy wynikające z odrębnych przepisów

Dział księgowości pracuje w godzinach 7.30 - 15.30.
WYPŁATY W KASIE w godzinach 11:00 - 14:30

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539