Vinaora Nivo Slider

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Bezpośredni nadzór Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Społecznej Danuta Majchrzak

Stanowisko Imię i nazwisko Numer telefonu Pokój
Kierownik Działu Henryka Walczak tel 94 35 52 318 pokój 04
Starszy Inspektor
ds. Świadczeń Pomocy Społecznej
Bożena Małota tel 94 35 52 316 pokój 07
Inspektor ds. Pomocy Materialnej
dla Uczniów i Świadczeń
Pomocy Społecznej
Mariola Graczyk tel 94 35 52 393 pokój 06
Starszy Inspektor
ds. Świadczeń Pomocy Społecznej
Anita Silska tel 94 35 52 316 pokój 07
Inspektor ds. Świadczeń Pomocy Społecznej Aneta Kot tel 94 3552 317 pokój 06

Zakres zadań:

  • wprowadzanie danych z wywiadu środowiskowego do bazy danych systemu informatycznego,
  • wydawanie decyzji administracyjnych, przyznających lub odmawiających przyznania pomocy społecznej,
  • obsługa list wypłat i realizacja rachunków z zakresu pomocy społecznej,
  • wystawianie zaświadczeń dotyczących udzielonej pomocy,
  • analiza statystyczna i sprawozdawczość z zakresu pomocy społecznej i z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
  • prowadzenie postępowania w tym wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków),
  • obsługa list wypłat z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
  • badanie zaangażowania środków finansowych na pomoc społeczną i pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539