Vinaora Nivo Slider

Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów

Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów - aktualności

Opublikowany 06/07/2017, 13:51
Za nami pierwszy rok działalności   Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów obchodził pierwszą rocznicę funkcjonowania.   Rok temu, 4 lipca 2016 r. placówka przyjęła pierwszych Seniorów: Panią Leonardę, Panią Juliannę, Panią Mariannę, Panią...
Opublikowany 06/07/2017, 12:56
Teatrzyk o przyrodzie    Uczestnicy Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów zaprosili do siebie  dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu  na spektakl kukiełkowy „Teatrzyk o przyrodzie”. Seniorzy samodzielnie wykonali dekoracje...
Opublikowany 06/06/2017, 13:32
Upiększamy otoczenie Dziennego Domu Dbając o swoje otoczenie uczestnicy Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów, przy wsparciu pracowników MOPS, posadzili wokół placówki piękne kolorowe kwiaty.
Opublikowany 24/04/2017, 12:50
Uczestnicy Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów przygotowali z okazji Świat Wielkanocnych piękne dekoracje, które ozdobiły Dom i wprowadziły wszystkich w świąteczną atmosferę.  Zdjęcia naszych oryginalnych mega-pisanek wykonanych techniką decoupage prezentujemy...

Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów

Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów to placówka przeznaczona dla mieszkańców Kołobrzegu, kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo w wieku 60 i więcej lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,  szczególnie dla osób, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają wsparcia w zakresie integracji i włączenia społecznego.

Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów jest finansowany ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg.

Celem głównym Domu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych, seniorów do społeczności lokalnej.

Dom posiada 24 miejsca i funkcjonuje od poniedziałku do piątku przez 7 godzin dziennie (7.45 – 14.45), a w tym czasie zapewnia każdemu uczestnikowi m.in.:

 • miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • domową atmosferę,
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad),
 • stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów,
 • ubezpieczenie NNW na czas pobytu w placówce,
 • usługi wspierające:
  • organizację czasu wolnego,
  • umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych (w tym m.in. zajęcia terapeutyczne, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, zajęcia ułatwiające samodzielne funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu społecznym, rozwój pasji i zainteresowań, itp.),
  • zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,
  • kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej,
  • zapobieganie uzależnieniom i ich skutkom w sferze osobistej i w sferze społecznej,
  • stworzenie warunków do: rozwoju samorządności uczestników Domu, samopomocy uczestników, rozwoju integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym i wolontariatu międzypokoleniowego, a także zapewnienie pomocy w postaci pracy socjalnej (m.in. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych przekraczających  możliwości seniorów, rozwijanie kontaktów z rodziną uczestnika oraz otoczeniem).  

Miejsce w Domu przyznawane jest na wniosek seniora, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego MOPS rodzinnego wywiadu środowiskowego. Łącznie z wnioskiem senior przedkłada m.in. informację o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o miejsce  w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów wraz z opinią lekarską o braku zdrowotnych przeciwskazań do pobytu i uczestnictwa w zajęciach Domu (druk dostępny u pracowników socjalnych MOPS). Miejsce w Domu przyznaje się osobie będącej mieszkańcem Kołobrzegu, której sytuacja osobista lub rodzinna uniemożliwia lub znacznie ogranicza dostęp do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Pobyt w Domu jest odpłatny, a wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji osoby zainteresowanej, ustalonej w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsca w Domu mają osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Osoby te nie ponoszą odpłatności za pobyt. Każdy wniosek o przyznanie miejsca w Domu rozpatrywany jest indywidualnie.

Placówka jest przystosowana i przyjmuje osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkonika/kul.


Jednocześnie placówka nie jest przystosowana do pobytu i nie przyjmuje:

 1. osób, których stan zdrowia wymaga stałej indywidualnej opieki i terapii, w tym osób leżących,
 2. osób zaburzonych psychicznie lub osobowościowo,
 3. osób, u których stwierdzono zaawansowane zmiany psychoorganiczne.  

Dom działa zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930),
 • Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (Zarządzenie Nr 78/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MOPS z późn. zm.),
 • Uchwały Nr XIX/237/2016 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów oraz Kołobrzeskim Klubie Seniora (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 1900),
 • Regulaminu Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów.


W sprawie przyznania miejsca w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów należy kontaktować się z pracownikami socjalnymi Działu Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny (kliknij tutaj aby skontaktować się z pracownikiem socjalnym).

Szczegółowych informacji o organizacji i funkcjonowaniu Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów udziela także koordynator – Pani Teresa Gębczyńska, tel. 94 35 52 333, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty do pobrnia:

GALERIA

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539