Vinaora Nivo Slider

Sekretariat

Dział Organizacji i Kadr

Bezpośredni nadzór Dyrektor Grażyna Foszcz-Mirecka

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
Podinspektor
ds. sekretariatu
Joanna Rabiej-Rybak tel.: 94 35 52 300
fax: 94 35 52 338
pokój nr 116
Inspektor
ds. kancelarii
Aleksandra Kowalczyk tel.: 94 35 52 300
fax: 94 35 52 338
pokój nr 116

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Schronisko

Bezpośredni nadzór Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Społecznej Danuta Majchrzak

DZIAŁ OPIEKI NAD OSOBAMI BEZDOMNYMI

Dział podlega Zastępcy Dyrektora
ul. Zwycięzców 12, 78-100 Kołobrzeg

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon
Aspiranci pracy socjalnej (wychowawcy) Ireneusz Sadownik
Anna Jodelis
Piotr Kotuch
Dariusz Zieliński
Krzysztof Kramarczyk
tel.: 94 35 52 325

 

Dział Organizacji i Kadr

Bezpośredni nadzór Dyrektor Grażyna Foszcz-Mirecka

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
 Inspektor
ds. Kadr
Dorota Nowikowska tel.: 94 35 52 336
fax: 94 35 52 338
pokój nr 125
Podinspektor
ds. sekretariatu
Joanna Rabiej-Rybak tel.: 94 35 52 300
fax: 94 35 52 338
pokój nr 116
Inspektor
ds. kancelarii
Aleksandra Kowalczyk tel.: 94 35 52 300
fax: 94 35 52 338
pokój nr 116
Inspektor
ds. administracyjno -
gospodarczych
Tomasz Jezierski tel.: 94 3552 392
fax: 94 35 52 338
pokój nr 118
Pracownik
ds. gospodarczych

Stanisława Sadowska
Maria Malczewska
Marzanna Ciesielska

- -
Inspektor ds. BHP Tomasz Adamiak tel.: 94 3552 392
fax: 94 35 52 338
pokój nr 118
Konserwator Jan Maksymowicz - -

Zakres obowiązków:

Do zadań Działu należy prowadzenie wszystkich spraw związanych z obsługą kadrową, organizacyjną, kancelaryjną i gospodarczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Bezpośredni nadzór Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Społecznej Danuta Majchrzak

Stanowisko Imię i nazwisko Numer telefonu Pokój
Kierownik Działu Henryka Walczak tel 94 35 52 318 pokój 04
Starszy Inspektor
ds. Świadczeń Pomocy Społecznej
Bożena Małota tel 94 35 52 316 pokój 07
Inspektor ds. Pomocy Materialnej
dla Uczniów i Świadczeń
Pomocy Społecznej
Mariola Graczyk tel 94 35 52 393 pokój 06
Starszy Inspektor
ds. Świadczeń Pomocy Społecznej
Anita Silska tel 94 35 52 316 pokój 07
Inspektor ds. Świadczeń Pomocy Społecznej Aneta Kot tel 94 3552 317 pokój 06

Zakres zadań:

 • wprowadzanie danych z wywiadu środowiskowego do bazy danych systemu informatycznego,
 • wydawanie decyzji administracyjnych, przyznających lub odmawiających przyznania pomocy społecznej,
 • obsługa list wypłat i realizacja rachunków z zakresu pomocy społecznej,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących udzielonej pomocy,
 • analiza statystyczna i sprawozdawczość z zakresu pomocy społecznej i z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 • prowadzenie postępowania w tym wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków),
 • obsługa list wypłat z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 • badanie zaangażowania środków finansowych na pomoc społeczną i pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów

Dział Finansowo Księgowy

Bezpośredni nadzór Główny Księgowy Danuta Meresińska

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
Główny Księgowy Danuta Meresińska tel. 94 35 52 327 pokój nr 114
Zastępca
głównego księgowego
Małgorzata Jakubowska tel. 94 35 52 334 pokój nr 122
Starszy inspektor
ds. finansowych
Wanda Błaszczyk tel. 94 35 52 334 pokój nr 122
Starszy inspektor
ds. księgowości
Krystyna Derdziak tel. 94 35 52 334 pokój nr 122
Starszy inspektor ds. Płac Agnieszka Sadowska tel. 94 35 52 335 pokój nr 121
Podinspektor ds. płac (umowa na zastępstwo) Beata Kamala tel. 94 35 52 335 pokój nr 121
Podinspektor ds. księgowości Kamila Burzych tel. 94 35 52 335 pokój nr 121
Kasjer Grażyna Nieszwiec tel. 94 35 52 323 parter, kasa 1
Kasjer Magdalena Kopeć tel. 94 35 52 324 parter, kasa 2 

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości MOPS
 • Kontrola dokumentów finansowo - księgowych
 • Sporządzanie list płac pracownikom, osobom wykonującym usługi na umowy zlecenia
 • Sporządzanie dokumentacji dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym wypłaty gotówkowe w kasie
 • Sprawozdawczość oraz inne sprawy wynikające z odrębnych przepisów

Dział księgowości pracuje w godzinach 7.30 - 15.30.
WYPŁATY W KASIE w godzinach 11:00 - 14:30

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539