Vinaora Nivo Slider

II edycja projektu socjalnego „Mama i ja”

W miesiącach marzec – czerwiec 2018 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje II edycję projektu socjalnego „Mama i ja”- działania wzmacniające kompetencje opiekuńczo- wychowawcze samotnych matek.
Koordynatorem projektu jest specjalista pracy socjalnej Monika Karpińska, pracownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w MOPS w Kołobrzegu.

Tak jak w ubiegłym roku projekt skierowany jest do 10 matek samotnie wychowujących dzieci, objętych wsparciem tutejszego ośrodka.
W ramach projektu zaplanowano wspólne skorzystanie mam z dziećmi z atrakcji kulturalno – rozrywkowych i sportowych znajdujących się na terenie miasta, zajęcia ruchowe  i manualne oraz zajęcia przeznaczone tylko dla mam (fitness, zumba, warsztaty wizażu). Ponadto samotne mamy będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologa  i pedagoga ze Stowarzyszenia KROPKA- „Wolni od uzależnień” oraz wziąć udział w prowadzonej przez specjalistów stowarzyszenia Szkole dla Rodziców. Realizowany projekt ma na celu m.in. poszerzenie wiedzy na temat etapów rozwoju dziecka i jego potrzeb, poprawę komunikacji i relacji matka – dziecko, kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, podniesienie samooceny matek.
 
Projekt realizowany jest ze środków finansowych MOPS w Kołobrzegu, ale organizatorzy liczą również na wsparcie lokalnych firm i specjalistów, którzy popierają nowe rozwiązania w pracy  na rzecz innych osób.

 

W dniu 30.03.2018 r. (piątek)

Miejski Ośrodek Pomocy   Społecznej w Kołobrzegu będzie nieczynny.

 

 Za utrudnienia przepraszamy.

(Podstawa prawna Zarządzenie nr 36/2017  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z dnia 20.11.2017r., dzień wolny od pracy za 06.01.2018 r. Święto Trzech Króli – zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy ( z późn. zm.))

INFORMACJA

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE WYPŁATA DODATKU ENERGETYCZNEGO ZA MIESIĄC

STYCZEŃ 2018r. NASTĄPI DO 10 DNIA MIESIĄCA LUTEGO 2018r. PO WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ ŚRODKI NA WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ.

Z dniem 1.02.2018 nastąpiło rozdzielenie Działu Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny na działy:
  • Dział Pracy Socjalnej
  • Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
w tym w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej zostały wydzielone sekcje:
  • Sekcja ds. Rodziny
  • Sekcja Placówki Wsparcia Dziennego

Więcej informacji w zakładkach: Dział Pracy Socjalnej i Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej (Sekcja ds. RodzinySekcja Placówki Wsparcia Dziennego)

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539