Vinaora Nivo Slider

 

 

Projekt Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu

KOŁOBRZESKI DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW

KOŁOBRZESKI KLUB SENIORA

 

Informacje o 500+

Aktualności

Opublikowany 06/03/2018, 08:24
II edycja projektu socjalnego „Mama i ja” W miesiącach marzec – czerwiec 2018 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje II edycję projektu socjalnego „Mama i ja”- działania wzmacniające kompetencje opiekuńczo- wychowawcze...
Opublikowany 05/03/2018, 08:36
W dniu 30.03.2018 r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy   Społecznej w Kołobrzegu będzie nieczynny.    Za utrudnienia przepraszamy. (Podstawa prawna Zarządzenie nr 36/2017  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z dnia 20.11.2017r., dzień wolny...
Opublikowany 31/01/2018, 10:06
Z dniem 1.02.2018 nastąpiło rozdzielenie Działu Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny na działy: Dział Pracy Socjalnej Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w tym w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej zostały wydzielone...
Opublikowany 26/01/2018, 11:01
INFORMACJA   DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE WYPŁATA DODATKU ENERGETYCZNEGO ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2018r. NASTĄPI DO 10 DNIA MIESIĄCA LUTEGO 2018r. PO WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ ŚRODKI NA WYPŁATĘ...
Opublikowany 13/11/2017, 13:28
Więcej informacji znajdą Państwo pod adresami: Wychowawca w świetlicy środowiskowej Wychowawca w świetlicy środowiskowej - zastępstwo
Opublikowany 16/10/2017, 12:59
INFORMACJA   DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁOBRZEGU ZARZĄDZENIEM NR 32/2017 Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017R. USTALIŁ DZIEŃ WOLNY OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW MOPS, ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 11 LISTOPADA 2017R., NA DZIEŃ...

 

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"Tworzymy instytucję przyjazną, która świadczy profesjonalnie pomoc na rzecz integracji mieszkańców Kołobrzegu i wzrostu jakości ich życia". Naszym celem jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Celem MOPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich działań.

 

Wizja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"MOPS to przyjazna instytucja, promująca integrację członków społeczności lokalnej, profesjonalnie świadcząca usługi, tworzące spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Kołobrzegu".

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KOŁOBRZEGU

iod dnia 1 października 2017r.  osoby bezdomne z terenu miasta Kołobrzeg, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Kołobrzeg, mogą skorzystać z pomocy w formie całodobowego pobytu w Ogrzewalni.
 
Warunkiem przyjęcia do Ogrzewalni jest zachowanie trzeźwości.
 
Ogrzewalnia przy ul. Zwycięzców 12 czynna będzie przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia od 01.10.2017r do 30.04.2018r.

WYPŁATA W KASIE ZASIŁKÓW STAŁYCH, OKRESOWYCH I CELOWYCH W MIESIĄCU KWIECIEŃ 2018

A, B, C, D - 06.04.2018 r.
E, F, G, H, I, J, - 09.04.2018 r.
K, L, Ł - 09.04.2018 r.
M, N, O, P - 10.04.2018 r.
R, S - 11.04.2018 r. 
T, U, W, Z - 11.04.2018 r.

STYPENDIA  - 24.04.2018 r.
PROJEKT - 24.04.2018 r.
DOD.TERMIN - 23,25.04.2018 r.
FUND.ALIMENT. - 06.04.2018 r.
 

WYPŁATA W KASIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, PIELĘGNACYJNYCH I 500+ W MIESIĄCU KWIECIEŃ 2018

A, B, C, D - 12.04.2018 r
E, F, G, H, I, J - 13.04.2018 r.
K, L - 16.04.2018 r
Ł, M - 17.04.2018 r
N, O, P - 18.04.2018 r
R, S - 19.04.2018 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.04.2018 r.

DOD.TERMIN -   24.04.2018 r.
ŚW.NIEPODJĘTE -  25, 26.04.2018 r.                

PRZELEWY BANKOWE

ŚW.RODZ.500+  - 12.04.2018 r.

 Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat wypłat.

 

 
 
 
 
 
 

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539